VIDEO: EnergoCast: Cena elektřiny. Vyplatí se fixace? Co ovlivňuje cenu?

06.12.2022 10:37 1593 zhlédnutí
Článek redakce

Tento díl vzdělávacího seriálu o tzv. energetické gramotnosti – ENERGOcast budeme věnovat ceně elektřiny. Když se podíváte na fakturu za elektřinu, zjistíte, že je výsledná cena složena z řady položek. Naúčtovanou máte nejen spotřebu, ale i další poplatky. Kdo je distributor a kdo dodavatel? Z čeho se cena elektřiny vůbec skládá?

Dodavatel není distributor elektřiny

Trh s elektřinou je od roku 2006 svobodný. To znamená, že si každá domácnost či firma může vybrat svého dodavatele elektřiny. S ním pak uzavře smlouvu o sdružených dodávkách služby elektřiny.

Krkolomně znějící pojem odkazuje k tomu, že elektřinu za tržní cenu sice kupujete od dodavatele, ovšem samotnou dodávku fyzicky zajišťuje distribuční společnost, která je majitelem elektrického vedení.

https://www.youtube.com/watch?v=WFmVjxX0vWw

Na první pohled je to možná složité, ale ve své podstatě logické a jednoduché:

 • dodavatel je obchodník, který elektřinu prodává,
 • distributor je firma, která dodávky zajišťuje.

Zatímco dodavatele si můžete vybrat svobodně, distributor je místně příslušný. Znamená to, že ho změnit nemůžete.


Už jsme psali


Pro domácnosti i firmy, tedy odběratele elektřiny, má liberalizovaný trh jednu velkou výhodu: mohou si svobodně vybrat svého dodavatele, a tím optimalizovat svůj účet za elektřinu. Obchodníků nyní působí na českém trhu kolem stovky a elektřinu prodávají za různě vysokou cenu. Jejich nabídky se liší i smluvními podmínkami nebo službami a bonusy.

V České republice působí jeden Operátor trhu s elektřinou (OTE ČR), který organizuje trh s elektřinou, a tři distributoři elektřiny. Ti vlastní elektrické vedení, s jehož pomocí přivádějí elektřinu k odběratelům.

 • ČEZ Distribuce, a.s.: většina republiky (podle starého rozdělení krajů sem patří tyto kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský)
 • ON Distribuce, a.s.: oblast jižních Čech a jižní Moravy (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina bez Havlíčkobrodska, Jihomoravský kraj i s Prostějovskem, Zlínský kraj bez Vsetínska)
 • PREdistribuce, a.s.: Praha a město Roztoky u Prahy

Energetický zákon

Kde je svobodná soutěž, existuje i prostor pro nekalé praktiky. Dění na energetickém trhu proto reguluje energetický zákon. Ten mimo jiné definuje tyto účastníky trhu s elektřinou.

Konkrétně to jsou:

 • výrobci elektřiny,
 • provozovatel přenosové soustavy,
 • provozovatelé distribučních soustav,
 • operátor trhu,
 • obchodníci s elektřinou,
 • zákazníci.

Toto rozdělení je důležité, protože ve své podstatě odpovídá i položkám na faktuře za elektřinu. Do ceny se totiž promítá nejen platba za spotřebovanou elektřinu, ale právě i poplatky distributorům nebo operátorovi trhu.

Struktura ceny elektřiny

Do ceny elektřiny se z velké části promítají poplatky za distribuci. Distribučním společnostem odchází 36 % z celkové ceny. Samotná silová elektřina (tedy obchodní složka, kterou platíte dodavateli) tvoří 47,7 %. Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad. Ta obsahuje různé poplatky spojené s procesem výroby a distribuce elektřiny od elektrárny až do vaší zásuvky.

V případě domácností a maloodběratelů regulovaná složka ceny elektřiny mírně přesahuje 52 % – tudíž více zaplatíte za poplatky než za samotnou komoditu. Poměr regulované a neregulované (tržní) ceny elektřiny se každý rok mění. Ceny regulovaných položek vycházejí z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které je vyhlašováno vždy koncem listopadu.

Podívejte se spolu s námi na všechno trochu blíže.

Regulované složky ceny elektřiny tvoří:

 • Distribuční poplatky – největší část regulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Distribuční poplatky mohou být podle oblastí a distributorů různé a jsou jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech mírně odlišuje. Platíte za odebrané množství elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu, které se počítá podle skutečné spotřeby a na faktuře je uvedeno v megawatthodinách (MWh).
 • Poplatek za rezervovaný příkon – v rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Fixní měsíční poplatek, který vychází z toho, jak velký jistič doma máte. Jinak se této položce říká také platba za rezervovaný příkon. V domácnostech bývá nejčastěji jednofázový rozvod (1 x 25 A) nebo třífázový rozvod (3 x 25 A). Čím vyšší jistič máte, tím vyšší je i poplatek. Platba za jistič se liší u jednotlivých distributorů.
 • Příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie – z těchto příspěvků, které zaplatí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvky na obnovitelné zdroje se nyní počítají podle kapacity hlavního jističe.
 • Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS), dalšího aktéra na energetickém trhu, který se stará o přenos elektřiny a reguluje výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě. Kromě toho slouží tato platba ke krytí nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na udržování a rozvoj přenosové soustavy. Platí se podle spotřeby v MWh.
 • Poplatek operátorovi trhu – malý poplatek pro společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Neregulovaná složka ceny elektřiny

Tržní neboli obchodní složka ceny elektřiny se dělí na dvě části – platbu za odebranou energii (v megawatthodinách) a měsíční paušál. Cena megawatthodiny se u dodavatelů liší, stejně jako pevná cena za měsíc. Je to právě obchodní složka elektřiny, kterou změnou dodavatele ovlivníte.

Co ovlivňuje cenu elektřiny?

Se silovou elektřinou se obchoduje na energetických burzách. Ceny na středoevropských energetických burzách ovlivňují velkoobchodní nákupní ceny, za které nakupuje většina dodavatelů. Jejich nákupní a obchodní strategie rozhoduje o tom, jak výhodné ceny nabídnou.

Výši ceny silové elektřiny ovlivňuje několik hlavních faktorů:

 • Poptávka a nabídka na trhu.
 • Poměry na trhu pro domácnosti a pro maloodběratele.
 • Hospodářský růst nebo naopak útlum. Čím více se vyrábí, tím větší je poptávka po elektřině, což se promítá i do její cenya naopak.
 • Ceny vstupních komodit, například energetického uhlí.
 • Ceny emisních povolenek, které musí výrobci energií z tradičních zdrojů nakupovat.
 • Objem výroby z obnovitelných zdrojů, například větrných nebo solárních elektráren.
 • Měnový kurz koruny vůči euru (elektřina se na evropském trhu obchoduje v eurech).

Vyplatí se fixace ceny elektřiny?

Obchodníci s elektřinou nabízejí produkty spojené s fixací ceny elektřiny. To znamená, že zákazník po podpisu smlouvy na dobu určitou nebo na dobu neurčitou bude mít silovou složku elektřiny neměnnou.

Při pohybu cen na trhu elektřina nezdraží, ale ani nezlevní. Fixace ceny elektřiny může být výhodná, pokud by energie zdražovala. V opačném případě se ale nevyplatí. Výhodnost fixace ceny elektřiny záleží na vývoji cen na energetickém trhu, který nelze přesně předvídat.

Cena elektřiny se ovšem může zvýšit i při uzavření smlouvy na dobu určitou. Fixace se totiž týká pouze silové složky elektřiny, nikoli regulovaných poplatků, které jsou v kompetenci Energetického regulačního úřadu.

Pokud dodavatel zákazníkům slibuje fixní ceny na určitou dobu, není to proto zcela přesné. Celkové platby se totiž v případě navýšení regulovaných poplatků mohou změnit. Dodavatelé na tuto skutečnost zákazníky obvykle neupozorňují.

Chcete-li si porovnat jednotlivé cenové nabídky dodavatelů elektřiny, můžete využít srovnávač, který provozuje ERÚ: https://www.eru.cz/cs/srovnani-nabidek-elektriny nebo kalkulačku: https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-elektricke-energie

Logo Severni Energeticka New style rgb.jpg
Vzdělávací seriál vznikl za podpory společnosti Severní energetická a.s.


Líbil se vám článek?
(0 hlasů)
Zprávy
Nový ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA , spolu se zástupci Ústeckého kraje a krajského úřadu. Zdroj: www.kr-ustecky.cz
Předchozí článek Oldřich Hájek  06.12.2022 1147
Záchranná služba Ústeckého kraje má nového ředitele
Ústecký kraj - V pátek 2. prosince převzal Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA z rukou krajského radního pro...
Zprávy
Foto: ŘSD
Následujicí článek Oldřich Hájek  07.12.2022 972
Silničáři varují: Na těchto silnicích se tvoří námraza, pracujeme na tom
Ústecký kraj - Na některých komunikacích v Ústeckém kraji se tvoří od ranních hodin námraza. Od...

Nové články

K tématu