01. bře 2022 12:14

Státní zdravotní ústav: Výskyt reinfekcí covid-19 v Česku se výrazně zvýšil

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

ČR - V České republice od začátku pandemie do konce ledna 2022 eviduje Státní zdravotní ústav (dále jen SZÚ) celkem 28 341 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19.

K více než 57 % z uvedených případů opakovaných nákaz došlo právě během prvního měsíce letošního roku. Tento skokový nárůst reinfekcí v lednu dává SZÚ do souvislosti s nástupem dominance nakažlivější varianty omikron.

„Za prokázanou reinfekci je považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů. U většiny opakovaných onemocnění byl ovšem odstup mezi epizodami podstatně delší. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 356 dní,“ uvádí vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

V období od 1. 3. 2020 do 31. 1. 2022 byly do Informačního systému infekční nemoci (ISIN) nahlášeny celkem více než 3 miliony případů covid-19. Mezi nimi SZÚ, podle výše uvedených kritérií, identifikoval 28 341 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 16 538 u žen a 11 803 u mužů. Věkové rozpětí osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19, je 0 až 100 let, medián 30 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 60 až 694 dny.

„Identifikovali jsme také dalších více než 27 tisíc (27 004) případů možných reinfekcí covid-19, u nichž ale minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově. U dalších 65 915 nejasných případů, z nichž více než 80 % bylo zaznamenáno během ledna 2022, validace nadále probíhá,“ upřesňuje další získaná data doktor Jan Kynčl.

Jen během měsíce ledna 2022 pak evidujeme celkem 16 347 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, což představuje více než 57 % ze všech potvrzených případů reinfekcí. U těchto osob byl interval mezi první a druhou epizodou onemocnění v rozmezí 60 až 694 dny a medián 352 dny, tedy vykazoval velmi podobné charakteristiky jako celkový soubor dat o reinfekcích.

„Věková struktura lednových případů potvrzených reinfekcí byla nicméně odlišná, medián věku byl nižší a činil jen 19 let. Ve skutečnosti byl počet reinfekcí, k nimž došlo během ledna 2022, ještě vyšší, neboť u značného počtu případů dosud probíhá validace dat a nejsou uzavřeny. Skokový nárůst reinfekcí v lednu dáváme do souvislosti s nástupem dominance nakažlivější varianty omikron, “ dodává MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Číst 1805 krát
Oldřich Hájek

Novinář, zakladatel regionálních on-line novin ze skupiny e-deniky.cz.

Zanechat komentář